نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

جزئیات نمایشگاه

 
  03 تير 1390 - 28 تير 1390 نمایشگاه گروهی با 49 هنرمند
   
 
 
  قبلی | بعدی
 
اطلاعات کلی
  موضوع: نقاشي
  تاریخ برگزاری: 03 تير 1390 - 28 تير 1390
توضیحات
  افتتاحيه نمايشگاه گروهي روز جمعه 3 تير 1390 از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر مي باشد

نمايشگاه تا سه شنبه 28 تير ماه ادامه خواهد داشت

ساعت بازديد : 4 تا 8 بعد از ظهر

گالري روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 8 بعد از ظهر باز مي باشد

روزهاي يكشنبه گالري تعطيل است.
هنرمندان
  آنه محمد تاتاري، آيدين آغداشلو، احمد امين نظر، احمد پرمو، احمد مرشدلو، احمد منتظري رودباركي، افشان كتابچي، الهه حيدري، بهمن محمدي، پروانه اعتمادی، پويا آريان پور، حامد رشتيان، حسين زنده رودي، حسین کاشیان، خسرو حسن زاده، خسرو خسروي، رضا افسري، رضا درخشاني، رضا لواساني، رضا هدايت، رضوان صادق زاده، رعنا فرنود، ركن الدين حائري زاده، ژازه طباطبايي، سعيد خادمي، سميرا اسكندرفر، سيراك ملكنيان، شنتیا ذاكر عاملي، شهريار احمدي، شهلا حسيني، شيده تامي، صادق تبريزي، عادل يونسي، علي چيت ساز، علي گلستانه، فرامرز پيلارم، فريده جهانگير، فريده لاشايي، گلناز فتحي، ماركو گريگوريان، محمد احصايي، محمد مهدي طباطبايي، مصطفي دشتي، ناصر اويسي، نرگس هاشمي، نصرت الله مسلميان، نيلوفر رهنما، هانيبال الخاص، يعقوب امداديان
آثار هنری
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
احمد مرشدلو
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
احمد پرمو
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
احمد پرمو
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
احمد پرمو
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
آنه محمد تاتاري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فريده لاشايي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فريده لاشايي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ركن الدين حائري زاده
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
حسین کاشیان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حسین کاشیان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
خسرو خسروي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
محمد احصايي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
محمد احصايي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
محمد احصايي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نرگس هاشمي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نرگس هاشمي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نرگس هاشمي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نصرت الله مسلميان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
پروانه اعتمادی
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رضا افسري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رضا افسري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا درخشاني
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا درخشاني
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا درخشاني
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا درخشاني
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شهريار احمدي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شهريار احمدي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شهريار احمدي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
سيراك ملكنيان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
سيراك ملكنيان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
سيراك ملكنيان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
سيراك ملكنيان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
يعقوب امداديان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
عادل يونسي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
عادل يونسي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
عادل يونسي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بهمن محمدي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بهمن محمدي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بهمن محمدي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شهلا حسيني
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فرامرز پيلارم
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
خسرو حسن زاده
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
خسرو حسن زاده
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
خسرو حسن زاده
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
سميرا اسكندرفر
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
احمد امين نظر
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
احمد امين نظر
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
مصطفي دشتي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا هدايت
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شنتیا ذاكر عاملي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
محمد مهدي طباطبايي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هانيبال الخاص
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا درخشاني
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
پروانه اعتمادی
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فريده لاشايي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
آيدين آغداشلو
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
حامد رشتيان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
علي گلستانه
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
سيراك ملكنيان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
محمد مهدي طباطبايي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
احمد امين نظر
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
گلناز فتحي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
پروانه اعتمادی
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
ناصر اويسي
 
   

© 1401 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce