نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

جزئیات نمایشگاه

 
  24 آذر 1391 - 05 دي 1391
   
 
 
  قبلی | بعدی
 
اطلاعات کلی
  نام: تن ها
  موضوع: نقاشي - چيدمان
  تاریخ برگزاری: 24 آذر 1391 - 05 دي 1391
توضیحات
  این مجموعه شامل نقاشی-چیدمانهایی است که بر روی پلکسی های شفاف کار شده و در اجرای بعضی از کارها سیمهای فلزی نیز بکار رفته است. در این مجموعه با نور پردازی مناسب فضایی جدید و متفاوت از هر کار بوجود می آید که بیانگر ایده اصلی این نمایشگاه است.
سایه هایی که به واسطه این فضا بوجود می آیند بیانی جدید از کارها را ارائه میدهند، که در تلفیق با فیگورهای نقاشی شده حس دوگانه ای را در بیننده ایجاد کرده و وجوهی مختلف از یک «تن» را نشان میدهند. وجوهی از ما که از وجودشان بی خبریم و یا سعی در پنهان کردن و انکارشان داریم، سایه وار به دنبال ما هستند و با تار و پودمان درآمیخته اند، زاییده افکار و باورهایی که در ما گنجانده شده، جزئی از ما گشته و از اصل و ریشه هایمان جدامان کرده.
پشت سرِ ما هستند و با ریسمانهایی از ترس و تردید زندگیمان را در دستان خود دارند و در ما نجوا میکنند « در تنهائیمان، تَن ها ایم»

هنرمند
  شيما اسفندياري
آثار هنری
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
   

© 1400 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce