نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

جزئیات نمایشگاه

 
  03 ارديبهشت 1395 - 21 ارديبهشت 1395
   
 
 
  قبلی | بعدی
 
اطلاعات کلی
  تاریخ برگزاری: 03 ارديبهشت 1395 - 21 ارديبهشت 1395
توضیحات
  چيزى در اين آثار وجود دارد كه ممكن است نكاتى را تداعى كند. چون؛ خاطراتى ديده شده، يا باز گشت به يك ميراث كهن بشرى، یعنی نخستین پدیداری مفهوم بسیط رنگ (تیرگی-روشنایی، سیاهی-سفیدی) که ممکن است یادآور نوعی مفهوم آئینی باشد، و یا کاربردهای مثالی (از جمله معانی نمادین رنگ فلزات).
در نگاهی دیگر ممکن است نه تنها رنگ بلکه کل اجزا را در ذیل نشانه ها بشناسد. حتی تکرارها در این تصاویر شاید یادآور نوسنت گرایی باشد.
این نحله ها در توضیح اثر پیامد آگاهی دوران جدید است، که با گسست و فاصله گرفتن، در پی یافتن تاثیرات و تعلق آن به چیزی در جای دگر است.
اما بیاد آوریم؛ آگاهی و علم دوران جدید، نافی امر تداعی است، و نیز هشدار می دهد که نشانه به چیزی جز خود دلالت نمیکند. این نقاشی ها نه در ذیل فرم «مثالی» قرار می گیرند و نه فرم های «قیاسی» و نه «بازنمایانه».
این داوری ها و گزینه ها راهی گشوده بر آگاهی نیست.سرشت کار هنری با سبق تصمیم بیگانه است. اثر در عالمی فی ما بین تجربه،منطق،عقل،حس و ... پدیدار می شود، از اینروست که عالمی دارد و نه ادعای مکاشفه ای.

آریاسب دادبه_اردیبهشت 95
هنرمند
  ساغر پزشكيان
آثار هنری
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1403 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
   

© 1403 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce