نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

جزئیات نمایشگاه

 
  15 مرداد 1389 - 15 شهريور 1389 نمایشگاه گروهی با 39 هنرمند
   
 
اطلاعات کلی
  نام: نمايشگاه گروهي تابستانه
  موضوع: نقاشي
  تاریخ برگزاری: 15 مرداد 1389 - 15 شهريور 1389
توضیحات
  - نمايشگاه تا روز 15 شهريور ماه ادامه خواهد داشت.

ساعات بازديد: 4 تا 8 بعد از ظهر

* روزهاي يكشنبه گالري تعطيل است.
هنرمندان
  ابراهيم معمار زاده، احمد مرشدلو، احمد منتظري رودباركي، امير حسين زنجاني، بابك خدابنده، بهمن جلالی، حسين احمدي نسب، حسين علي عسگري، رضا افسري، رضا بهاروند، رضا درخشاني، رضا مافي، رضوان صادق زاده، ساغر پزشكيان، سعيد احمد زاده، سعيد رفيعي منفرد، سيراك ملكنيان، شيرين ملك اسماعيلي، شيما اسفندياري، صادق تبريزي، علي قائمي، عين الدين صادق زاده، فرح سيد ابولقاسمي، فرزانه حسيني، فرشيد شفيعي، فريده لاشايي، قاسم محمدي، كارل مؤمن، كامران شريف، محسن فولادپور، محمد احصايي، محمد ابراهيم جعفري، مسعود عابدي، مصطفي دشتي، مقداد لرپور، مهدي فرهاديان، نزار موسوي نيا، هوراد گرجي، يعقوب امداديان
آثار هنری
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فريده لاشايي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضوان صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا افسري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مصطفي دشتي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا درخشاني
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
سعيد احمد زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
سعيد احمد زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فريده لاشايي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
حسين احمدي نسب
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
احمد مرشدلو
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
سيراك ملكنيان
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
سيراك ملكنيان
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فرشيد شفيعي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ساغر پزشكيان
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
صادق تبريزي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
صادق تبريزي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
امير حسين زنجاني
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حسين علي عسگري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شيرين ملك اسماعيلي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
قاسم محمدي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا افسري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
سعيد رفيعي منفرد
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
رضا بهاروند
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
مقداد لرپور
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
مقداد لرپور
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
محمد احصايي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رضا مافي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
عين الدين صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
عين الدين صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
عين الدين صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
عين الدين صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
عين الدين صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فرزانه حسيني
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فرزانه حسيني
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فرزانه حسيني
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
كامران شريف
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فرزانه حسيني
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
هوراد گرجي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
هوراد گرجي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مسعود عابدي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بابك خدابنده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فرح سيد ابولقاسمي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
ابراهيم معمار زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ابراهيم معمار زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
ابراهيم معمار زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
محمد ابراهيم جعفري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
محسن فولادپور
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
مصطفي دشتي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
سعيد رفيعي منفرد
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
علي قائمي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
محمد احصايي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
شيما اسفندياري
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
مهدي فرهاديان
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
بهمن جلالی
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
عين الدين صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
احمد منتظري رودباركي
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
عين الدين صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
عين الدين صادق زاده
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
عين الدين صادق زاده
 
   

© 1400 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce