نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

جزئیات نمایشگاه

 
  01 خرداد 1388 - 19 خرداد 1388
   
 
 
  قبلی | بعدی
 
اطلاعات کلی
  موضوع: نقاشي
  تاریخ برگزاری: 01 خرداد 1388 - 19 خرداد 1388
توضیحات
  مراسم افتتاحيه روز جمعه 1 خرداد ماه از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر مي باشد.

ساعات بازديد: 4 تا 8 بعد از ظهر

* پنجشنبه 14 خرداد ماه و روزهاي يكشنبه گالري تعطيل است."خود ويرانگري و دوگانگي واقعيت"

«کسی که چرایی برای زیستن داشته باشد از پس هر چگونه یی نیز برمی آید.» فریدریش نیچه
آثار نقاشی نزار موسوی نیا، آکنده از كنجكاوي، بهت و شك نسبت به چیستی و چگونگی واقعیت است. از مشخصه های اساسی آثار وی «خود ویرانگری آدم ها»، «خلق جهانی نامتعارف»، «واژگون کردن واقعیت» و ایجاد فضاهایی دوگانه و شک برانگیز نسبت به واقعیت جهانی است که در آن زندگی می کنیم.
در برخی از آثار وی اضطراب، با رنگ های تیره، فضاسازی های هراس انگیز و واژگون واقعیت به بیننده هجوم می آورد. و در برخی دیگر از آثار وی (به ویژه آثار متأخر) ترس و اضطراب در کمال خونسردی، با فضاسازیهای سرد و آرام، شخصیتهای نامتعارف، زیباشناسی دقیق جزئیات و رنگهای بسیار تخت و یکدست با خونسردی تمام بیننده را نسبت به «هستی شناسی کل جهان» دچار چالش می کند و او را از تهدیدی هراس انگیز در «جهان واقعیت» برحذر می دارد.
شخصیت های آثار نزار موسو ی نیا، آدم هایی تنها، منزوی و زندانی یک وضعیت متافیزیکی غریب در میانه ی جهان خود هستند. این شخصیت ها گویی هر کدام در دنیای عجیب و غریب خود در حال «کالبدشکافی واقعیت» به شیوه ی خود می باشند.
نزار موسوی نیا برخی از آثار خود را به تأثیر از «میشل فوکو» خلق کرد. «بزرگنمایی عناصر واقعی»، «خلق فضاهای بسته و زندان مانند» و «خودویرانگری و شکنجه ی شخصیت ها» از ویژگی هایی است که به تأثیر از میشل فوکو جهان تصویری وی را شکل بخشیدند.
هنرمند
  نزار موسوي نيا
آثار هنری
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
© 1400 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نزار موسوي نيا
 
   

© 1400 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce