نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

احمد پرمو > نمایشگاه‌ها

 
 
تاریخ برگزاری: 26 شهريور 1400 - 26 مهر 1400

نوع:

نمایشگاه گروهی با 37 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 20 تير 1399 - 22 مهر 1399

نام:

نمایشگاه گروهی تابستانه

نوع:

نمایشگاه گروهی با 50 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 11 مرداد 1398 - 15 مهر 1398

نام:

نمایشگاه تابستانه

نوع:

نمایشگاه گروهی با 42 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 27 مرداد 1396 - 18 مهر 1396

نوع:

نمایشگاه گروهی با 55 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 07 آبان 1395 - 01 آذر 1395

نام:

شکوه باغ

هنرمند:

احمد پرمو

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 24 مرداد 1393 - 05 مهر 1393

نام:

نمايشگاه تابستانه

نوع:

نمایشگاه گروهی با 54 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 26 مهر 1392 - 11 آبان 1392

نام:

زوال باغ

موضوع:

نقاشي

هنرمند:

احمد پرمو

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 03 تير 1390 - 28 تير 1390

موضوع:

نقاشي

نوع:

نمایشگاه گروهی با 49 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1388 - 09 تير 1388

موضوع:

نقاشي

هنرمند:

احمد پرمو

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 11 مرداد 1387 - 05 مهر 1387

نام:

تابستان 1387

موضوع:

نقاشي، مجسمه

نوع:

نمایشگاه گروهی با 83 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 25 دي 1383 - 06 بهمن 1383

موضوع:

نقاشي

نوع:

نمایشگاه گروهی با 4 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

© 1400 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce