نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

نمایشگاه‌های گذشته

 
 
 
 
لطفا منتشر باشید ...
 


[ 1383 - 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 - 1391 - 1392 - 1393 - 1394 - 1395 - 1396 - 1397 - 1398 - 1399 ]

فروردين
19 فروردين 1384 - 27 فروردين 1384
 عكاسي

1- كامران عدل
2- غزال مهربان

 
ارديبهشت
02 ارديبهشت 1384 - 14 ارديبهشت 1384
 نقاشي

1- ركن الدين حائري زاده
2- مريم اميني
3- شنتیا ذاكر عاملي
4- نرگس هاشمي
5- عليرضا معصومي

 
30 ارديبهشت 1384 - 13 خرداد 1384
 نقاشي

1- حسين احمدي نسب
2- مهشيد عزيز محسني

 
مهر
08 مهر 1384 - 20 مهر 1384
 نقاشي

1- مجتبي سيادتي

 
22 مهر 1384 - 03 آبان 1384
 نقاشي

1- جواد عظيمي
2- ثاره ابوعلي

 
آبان
20 آبان 1384 - 04 آذر 1384
 نقاشي

1- مهتا معيني
2- رضا افسري
3- آنه محمد تاتاري
4- جواد نوبهار
5- رضوان صادق زاده

 
آذر
11 آذر 1384 - 20 دي 1384
 نقاشي

1- فريده لاشايي
2- رضا درخشاني

 
بهمن
07 بهمن 1384 - 18 بهمن 1384
 نقاشي

1- محمد اسكندري
2- نرگس هاشمي

 
28 بهمن 1384 - 09 اسفند 1384
 عكس

1- كامران عدل
2- فتانه دادخواه

 
اسفند
12 اسفند 1384 - 24 اسفند 1384
 نقاشي

1- رضا لواساني
2- مستانه بهادر

 
 

© 1403 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce