نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

نمایشگاه‌های گذشته

 
 
 
 
لطفا منتشر باشید ...
 


[ 1383 - 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 - 1391 - 1392 - 1393 - 1394 - 1395 - 1396 - 1397 - 1398 - 1399 ]

فروردين
27 فروردين 1389 - 07 ارديبهشت 1389
 نقاشي

1- نزار موسوي نيا

 
ارديبهشت
10 ارديبهشت 1389 - 21 ارديبهشت 1389
 نقاشي

1- امير حسين زنجاني

 
31 ارديبهشت 1389 - 13 خرداد 1389
 نقاشي

1- ساغر پزشكيان

 
خرداد
21 خرداد 1389 - 01 تير 1389
 مجسمه

1- فرزانه حسيني

 
21 خرداد 1389 - 01 تير 1389
 مجسمه

1- هوراد گرجي

 
تير
04 تير 1389 - 15 تير 1389
 نقاشي

1- معصومه مظفري
2- احمد مرشدلو
3- فرشيد شفيعي
4- سعيد رفيعي منفرد
5- رضا پناهي
6- مقداد لرپور
7- مهرداد محب علي

 
25 تير 1389 - 05 مرداد 1389
 نقاشي

1- مهشيد عزيز محسني

 
25 تير 1389 - 05 مرداد 1389
 نقاشي

1- حسين احمدي نسب

 
مرداد
15 مرداد 1389 - 15 شهريور 1389
 نقاشي

1- احمد منتظري رودباركي
2- فريده لاشايي
3- مصطفي دشتي
4- رضا درخشاني
5- احمد مرشدلو
6- يعقوب امداديان
7- سيراك ملكنيان
8- رضوان صادق زاده
9- رضا افسري
10- سعيد احمد زاده
11- نزار موسوي نيا
12- حسين احمدي نسب
13- رضا مافي
14- هوراد گرجي
15- فرزانه حسيني
16- كارل مؤمن
17- فرشيد شفيعي
18- ساغر پزشكيان
19- صادق تبريزي
20- محمد احصايي
21- محمد ابراهيم جعفري
22- امير حسين زنجاني
23- حسين علي عسگري
24- شيرين ملك اسماعيلي
25- شيما اسفندياري
26- قاسم محمدي
27- سعيد رفيعي منفرد
28- رضا بهاروند
29- مقداد لرپور
30- عين الدين صادق زاده
31- كامران شريف
32- مسعود عابدي
33- بابك خدابنده
34- ابراهيم معمار زاده
35- فرح سيد ابولقاسمي
36- محسن فولادپور
37- علي قائمي
38- مهدي فرهاديان
39- بهمن جلالی

 
شهريور
26 شهريور 1389 - 06 مهر 1389
 نقاشي

1- سعيد رفيعي منفرد

 
مهر
09 مهر 1389 - 20 مهر 1389
 خط نقاشي

1- عين الدين صادق زاده

 
23 مهر 1389 - 04 آبان 1389
 نقاشي

1- كامران ديبا

 
آبان
07 آبان 1389 - 18 آبان 1389
 نقاشي

1- شيما اسفندياري

 
21 آبان 1389 - 02 آذر 1389
 نقاشي

1- حسين علي عسگري

 
آذر
05 آذر 1389 - 16 آذر 1389
 نقاشي

1- مهدي نبوي

 
19 آذر 1389 - 30 آذر 1389
 نقاشي

1- سعيد احمد زاده

 
19 آذر 1389 - 30 آذر 1389
 نقاشي

1- علی (امیر) مير آقاسي

 
دي
03 دي 1389 - 14 دي 1389
 نقاشي

1- مقداد لرپور

 
17 دي 1389 - 28 دي 1389
 حجم نقاشي

1- احمد منتظري رودباركي

 
بهمن
01 بهمن 1389 - 12 بهمن 1389
 نقاشي

1- عليرضا ديانی

 
15 بهمن 1389 - 26 بهمن 1389
 نقاشي

1- ثميلا امير ابراهيمي

 
29 بهمن 1389 - 10 اسفند 1389
 نقاشي

1- مهدي فرهاديان

 
اسفند
13 اسفند 1389 - 23 اسفند 1389
 نقاشي

1- گلناز افراز

 
13 اسفند 1389 - 23 اسفند 1389
 نقاشي

1- بهاره رئيسي

 
25 اسفند 1389 - 28 اسفند 1389
 امارات متحده عربی
دبي
 نقاشي و مجسمه سازي

1- مسعود عربشاهي
2- احمد منتظري رودباركي
3- احمد مرشدلو
4- عليرضا ديانی
5- حسين زنده رودي
6- فرزانه حسيني
7- قاسم محمدي
8- هوراد گرجي
9- شيما اسفندياري
10- سميرا اسكندرفر
11- كامران ديبا
12- مقداد لرپور
13- مهدي فرهاديان
14- محمد احصايي
15- نزار موسوي نيا
16- اميد شايان

 
 

© 1403 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce