نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

فريده لاشايي > نمایشگاه‌ها

 
 
تاریخ برگزاری: 26 شهريور 1400 - 26 مهر 1400

نوع:

نمایشگاه گروهی با 37 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 20 تير 1399 - 22 مهر 1399

نام:

نمایشگاه گروهی تابستانه

نوع:

نمایشگاه گروهی با 50 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 11 مرداد 1398 - 15 مهر 1398

نام:

نمایشگاه تابستانه

نوع:

نمایشگاه گروهی با 42 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 16 شهريور 1397 - 24 مهر 1397

نام:

نمایشگاه تابستان

نوع:

نمایشگاه گروهی با 45 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 05 شهريور 1395 - 01 آبان 1395

نوع:

نمایشگاه گروهی با 58 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 09 مرداد 1394 - 20 مهر 1394

نام:

نمایشگاه تابستان

نوع:

نمایشگاه گروهی با 53 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 24 مرداد 1393 - 05 مهر 1393

نام:

نمايشگاه تابستانه

نوع:

نمایشگاه گروهی با 54 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 04 مرداد 1392 - 16 مهر 1392

نام:

نمايشگاه تابستاني

موضوع:

نقاشي

نوع:

نمایشگاه گروهی با 60 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 03 تير 1390 - 28 تير 1390

موضوع:

نقاشي

نوع:

نمایشگاه گروهی با 49 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 15 مرداد 1389 - 15 شهريور 1389

نام:

نمايشگاه گروهي تابستانه

موضوع:

نقاشي

نوع:

نمایشگاه گروهی با 39 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 24 مهر 1388 - 06 آبان 1388

موضوع:

نقاشی

نوع:

نمایشگاه گروهی با 29 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 11 مرداد 1387 - 05 مهر 1387

نام:

تابستان 1387

موضوع:

نقاشي، مجسمه

نوع:

نمایشگاه گروهی با 83 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 11 آذر 1384 - 20 دي 1384

موضوع:

نقاشي

هنرمندان:

رضا درخشاني
فريده لاشايي

 

اطلاعات بیشتر ...

تاریخ برگزاری: 06 آذر 1383 - 25 آذر 1383

موضوع:

نقاشي

نوع:

نمایشگاه گروهی با 4 هنرمند

 

اطلاعات بیشتر ...

© 1400 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce